Witamy


Print Friendly

Witamy na stronie internetowej ruchu ekumenicznego dla Izraela 

Ta strona jest poświęcona tematowi ruchu ekumenicznego związanego z Izraelem. Wierzymy, że ten ruch jest częścią planu Bożego, przygotowującego powtórne przyjście Króla Izraela i całego świata – naszego Pana Jezusa Chrystusa (Dz 3,21), według którego zostanie odbudowany Kościół i Izrael, a na końcu całe upadłe stworzenie.

Zauważamy równoległe toczenie się dwóch procesów odbudowy. Z jednej strony Bóg odbudowuje swoje ciało – Kościół, który trwał w stanie podziału na przestrzeni wielu wieków. Bóg burzy stereotypy i uprzedzenia, które zniewalały chrześcijan, przeszkadzając im zjednoczyć się w duchu szczerej miłości braterskiej, jak polecił im sam Pan.

Jednocześnie Bóg, który nazywa siebie Bogiem Izraela, w cudowny sposób odbudowuje Jego naród, objawiając mu swoją wierność. Ponad 60 lat temu Bóg odbudował państwo Izrael, potwierdzając w ten sposób swoje obietnice, dane fizycznemu potomstwu Abrahama. Zgodnie z proroctwem Ezechiela, martwe kości odzyskują życie, łączą się w jedno i obrastają skórą, a co najważniejsze – te martwe ciała zostają napełnione Duchem. Widzimy coraz większą liczbę Żydów, którzy powracają do wiary w Boga Izraela dzięki Jeszua – ich Mesjaszowi i Zbawicielowi.

Celem naszego ruchu jest realizacja pragnienia Bożego odbudowy relacji pomiędzy rozmaitymi nurtami wewnątrz Ciała Chrystusowego, a także pomiędzy Izraelem a tradycyjnymi Kościołami – katolickim i prawosławnym. Wierzymy, że Bóg chce wykorzystać Izrael i Żydów mesjanistycznych jako katalizator odbudowy jedności wewnątrz Ciała Chrystusowego. Poza tym, Bóg będzie wykorzystywał jedność Kościoła w procesie realizacji swojego planu zbawienia całego Izraela, zapowiedzianego mu przez proroków i potwierdzonego w Nowym Testamencie.

Widzimy nasze zadanie w tym, aby kierując się planem Bożym zbudować mosty, niezbędne do przybliżenia Jego Królestwa i objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które w swoim czasie ukaże jedyny błogosławiony Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista! Amen (1Tm 6, 15-16)