Żywy Izrael


Print Friendly

Żywy Izrael jest jedną z gmin północnych najszybciej rozwijających mesjańskiej Izraela. Jest to jeden z najbardziej żywych wyrażenia jak Bóg przywraca Izrael:

Strona internetowa tutaj angielski i rosyjski

http://www.living-israel.com

Główne informacje w języku polskim:

Jesteśmy Żydami wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Większość z nas jest emigrantami z byłego Związku Radzieckiego. W swoim życiu doświadczyliśmy wierności Boga. On dał nam Ducha Życia i pozwolił wrócić do ziemi naszych przodków. Kongregacja Mesjanistyczna „Żywy Izrael” narodziła się w 1995 roku. Bóg wiele zdziałał przez ten czas. Obecnie spotkania wspólnoty odbywają się w 12 miastach w Izraelu. W każdym z tych miast działają miejscowi pastorzy Kongregacji.
Na samym początku naszego Kościoła Bóg włożył w nasze serca pragnienie służby potrzebującym. Pomagamy nowym repatriantom w integracji w nowym kraju. Pracujemy z niepełnosprawnymi. W 2003 roku zostało otwarte Centrum Rehabilitacji i Pomocy dla narkomanów i alkoholików. Wielu z nich po terapii wróciło do normalnego życia przez odnalezienie wiary w Jezusa Chrystusa. Nasza Kongregacja jest wspólnotą niedenominacyjną, utrzymujemy bliskie stosunki i współpracujemy z Kościołami protestanckimi, katolickimi i prawosławnymi. Jako wyznawcy judaizmu cenimy sobie przyjaźń z arabskimi braćmi i siostrami w Izraelu.

O ile Bóg kocha swoje dzieci, o tyle Szatan ich nienawidzi. Pan, wierny Swojemu Słowu, gromadzi Swój naród z całego świata w „Erec Israel”, aby żył na swojej ziemi i służył Mu.
Od dnia swoich narodzin Szatan chce zniszczyć nasz kraj wszelkimi sposobami. Jednym z nich jest narkomania i alkoholizm. Szatan zalewa Izrael heroiną, kokainą, metadonem, alkoholem itd., aby przez uzależnienie od narkotyków i alkoholu niszczyć ten kraj i zabijać ludzi. Państwo nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem, który ma podłoże duchowe. Tylko Boska Moc Ducha Świętego jest odpowiedzią na tę straszną tragedię.
W 2003 roku otworzyliśmy Centrum Rehabilitacyjne „Żywy Izrael”, w którym obecnie przebywa około 100 osób. W tej chwili Centrum ma swoją siedzibę w wynajmowanym przez Kongregację budynku klasztoru św. Jerzego na górze Karmel w Hajfie. Od dnia otwarcia do Centrum zgłosiły się z prośbą o pomoc setki osób. Na chwilę obecną około 80 z nich w pełni wyszło z nałogów. Wyzwolenie z nałogów w Centrum odbywa się bez zastosowania jakichkolwiek leków. Jedyne, co pomaga tym osobom, to Słowo Boże i Moc Ducha Świętego. Okres rehabilitacji trwa 9 miesięcy. W tym czasie osoba, która trafiła do Centrum, umacnia się w wierze w Boga poprzez codzienne spotkania chrześcijańskie i czytanie Biblii. W tym okresie również taka osoba może pracować w zespole z innymi rehabilitantami. Dzięki temu nabywa on doświadczenia w pracy w różnych dziedzinach, które może mu w przyszłości pomóc. W ostatnich trzech miesiącach okresu rehabilitacji rehabilitant zostaje stażystą w Centrum. W tym czasie może pomagać i służyć tym, którzy niedawno trafili do Centrum.


Leave a reply