Nasza misja


Print Friendly
missionpol

Budować most między Izraelem i tradycyjnym kościołem chrześcijańskim, zwłaszcza katolickim i prawosławnym, aby przybliżyć dni powrotu i zbawienia ludu Izraela.

Na chrześcijanach, zwłaszcza na katolikach spoczywa szczególna misja wobec Izraela. Dla tego narodu, pierworodnie wybranego przez Boga, ukochanego ze względu na praojców, niezbędne jest świadectwo – przekonujące świadectwo wiary, aby zrozumieli, że poganie znaleźli skarb wiary, przeznaczony przede wszystkim dla Żydów: Mesjasza dającego życie wieczne. Tylko szczera miłość i autentyczne świadectwo może wzbudzić zazdrość samych Izraelitów „ pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości”! (Rzm 11, 11-12)

Szczególnie dzięki wzajemnej miłości i wzajemnemu zrozumieniu wewnątrz Kościoła ci Żydzi, którzy nie znają Mesjasza, w końcu zobaczą Go i wtedy wypełni się Jego wielka prośba: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Dlatego „wszyscy” powinni szczególnie zwrócić się do narodu, z którego wyszli i Apostołowie i pierwsi uczniowie, do narodu Bożych obietnic – Izraela!

Dlatego aby osiągnąć naszą misję będziemy działać w dwóch kierunkach:

Miłość do Izraela:

- Studiowanie i nauczanie o żydowskich korzeniach wiary chrześcijańskiej;
- Rozważanie „tajemnicy Izraela” i prorockiej roli Izraela w dzisiejszym świecie;
- Wspieranie pojednania i przebaczenia grzechów dokonanych w przeszłości przeciwko Żydom przez chrześcijan;
- Informowanie chrześcijan o sytuacji na Bliskim Wschodzie bez antyizraelskich uprzedzeń, która panuje w wielu świeckich mediach;
- Poznawanie osoby Jezusa z Nazaretu, z naciskiem na Jego żydowskość (przykładowo, Mesjasz w Starym Testamencie w świetle pism rabinicznych).
-z pokorą i wrażliwością świadczyć o Jezusie i nieść Ewangelię „owcom, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,6), z wielkim szacunkiem dla wiary i tradycji judaizmu, ale ze świadomością, że „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

Miłość do Kościoła:

- Sprzyjanie jedności i miłości chrześcijańskiej na drodze wyjaśnienia bogactwa duchowego Kościołów tradycyjnych: katolickiego i prawosławnych
- Wspieranie przyjaźni między Żydami a chrześcijanami;
- Sprzyjanie rozwojowi wewnętrznego ekumenizmu chrześcijańskiego na drodze zachęcania do współpracy w różnych dziedzinach, w szczególności we wspólnemu służeniu Izraelowi;
- Zachęcanie wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, by odrzucali wszelkie uprzedzenia i okazywali szczerą miłość do każdego, kto narodził się ze Świętego Ducha Bożego.