Dołącz do nas


Print Friendly
jakie

Jeśli spodobała Ci się nasza strona lub Twoje serce rozradowało się, kiedy czytałeś o naszym ruchu, może Bóg wzywa Cię, byś stał się częścią tego dzieła i przyczynił się do jego rozwoju. Jeśli chcesz się zaangażować, proponujemy Ci następujące możliwości:

1 . Modlitwa: Modlitwa jest niewątpliwie fundamentem wszystkiego. Oto możliwe kierunki modlitwy:
- Izrael : modlitwa na bazie następujących fragmentów z Biblii – Iz 62 i Rz 11 . Te rozdziały mówią o odnowieniu Izraela i o uczestnictwie pogan w tym procesie. Bóg stawia pod murami Jerozolimy tych, którzy będą wołać do Niego w dzień i w noc, aż Jerozolima nie będzie chwałą dla całej ziemi. List do Rzymian w rozdzale 11 opisuje , jak Izrael staje się zazdrosny o Mesjasza, ze względu na wiarę pogan, aż w końcu cały naród przyjmuje Mesjasza jako swego Zbawiciela.
- Mosty : Bóg chce budować mosty między Izraelem a Kościołem . Mosty te są różnymi sposobami okazania miłości i wsparcia ze strony Kościoła względem narodu Izraela . Pokazują w praktyce miłość, którą Mesjasz obdarza lud Izraela. Przede wszystkim, módl się za most między Polską a Izraelem, aby Bóg posłużył się narodem polskim do głoszenia świadectwa mocy i miłości Chrystusa do Żydów i Izraela .
- Jedność w Ciele Chrystusa: Sobór Watykański II uznał wprowadzenie ruchu ekumenicznego za priorytetowe zadanie Kościoła Katolickiego, na co szczególnie zwracali uwagę dotychczasowi papieże. Prawdziwa miłość między chrześcijanami jest największym świadectwem rzeczywistego zmartwychwstania Chrystusa.
- Módl się za nami : aktualizacja tej strony jest tylko pierwszą inicjatywą . Chcemy odkrywać wolę Bożą względem tego dzieła. Poszukujemy tłumaczy na różne języki, zwłaszcza rosyjski , polski, angielski.

2 . Powiedz innym o nas ! Pomyśl dla kogo będzie ważne zajrzeć na naszą stronę i przeczytać zawarte w niej treści.
3 . Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami i do pozostawiania komentarzy na temat tego ruchu . Możesz również wysłać do nas e-mail. Potrzebujemy każdego z Was !
4 . Zachęcamy także do dzielenia się ciekawymi artykułami o tematyce zawartej na naszej stronie. Chętnie się z nimi zapoznamy i opublikujemy je.
5. Możesz zaprosić nas do siebie. Jesteśmy do dyspozycji, chętnie odwiedzimy Twoją wspólnotę lub przyjdziemy na spotkanie, które chciałbyś zorganizować, aby porozmawiać na temat ruchu ekumenicznego dla Izraela.
6. Odwiedź nas w Izraelu. Będziesz zwiedzał Izrael? Serdecznie zapraszamy Cię do odwiedzin jednej ze wspólnot Żydów Mesjańskich, która jest częścią naszego ruchu.


Leave a reply