Jakie nauczanie uznajemy?


Print Friendly
jakie

Wierzymy i wyznajemy wszystkie podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. Ponieważ należymy do różnych konfesji, wierzymy, że katolicyzm, prawosławie i protestantyzm, choć różnią się w interpretacji kwestii drugorzędnych, zachowują jedność w rozumieniu głównych doktryn, niezbędnych do uzyskania przebaczenia grzechów i pewności wiecznego życia z Bogiem.

Bazując na składzie apostolskim, można uzupełnić go kilkoma stwierdzeniami typowo żydowskimi, które pokazują związek chrześcijaństwa z wiarą narodu Izraela. To wyznanie wiary nazywane jest apostolskim, ponieważ jest to jedno z najstarszych kredo zawierające elementy nauczania Dwunastu Apostołów. Dodane do niego słowa o Bogu jako Bogu Przymierza z narodem żydowskim nie stoją w sprzeczności z dogmatami jakiegokolwiek wyznania chrześcijańskiego:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
(Boga Izraela, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba)
Wierzę w obiecanego Mesjasza, Jeszua z Nazaretu, Syna Boga i Syna Dawida, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Modlimy się, by naród żydowski rozpoznał w Jezusie swojego króla, a nieżydowscy uczniowie rozpoznali w Nim króla żydowskiego i w Żydach rozpoznali swoich braci.