Blog


znakiem odbudowy Kościoła w Jerozolimie

grudzień 15, 2013
Print Friendly

W listach św. Pawła czytamy o podziałach, które miały miejsce w pierwszym Kościele. Jest to widoczne szczególnie w pierwszym liście do Koryntian, gdzie Paweł wytyka pierwszym chrześcijanom ich rozłamy. To było początkiem tego, co widać dzisiaj w Ciele Chrystusa. Ciekawe jest to, że tych podziałów nie widać we wspólnocie jerozolimskiej. Czytamy o konflikcie wokół stołów, ale był to zwyczajny ludzki konflikt, który może się zdarzyć we wspólnocie Kościoła. Czytamy o sporze wokół tego, jak należy postępować z poganami i to pytanie było postawione na pierwszym soborze jerozolimskim. Czy więc można powiedzieć, że pierwsza wspólnota w Jerozolimie była przykładem jedności chrześcijańskiej? Wiemy, że ta wspólnota stanowiła wtedy centrum świata chrześcijańskiego, do czasu zburzenia świątyni, ponieważ czytamy, że właśnie tutaj Paweł zbierał pieniądze na różne potrzeby.

Czy możemy uznać, że znak przywrócenia Kościoła w Jerozolimie (w całym Izraelu), które ma miejsce obecnym czasie, staje się znakiem przywrócenia jedności Kościoła współcześnie?

Dlaczego to wierzyć? Skoro tak właśnie jest! Właśnie tutaj w Izraelu, będą pojawiać się chrześcijanie, którzy może formalnie będą przynależeć do różnych denominacji chrześcijańskich, ale nieformalnie będą wolni od nich. Bóg będzie pobudzać ludzi, szczególnie spośród rdzennej ludności Izraela, tych, którzy będą w pełni utożsamiać się z Narodem Izraela, będąc jednocześnie częścią Ciała Chrystusa – Kościoła. To będzie coś nowego! Możliwe, że, będą pojawiać się ludzie w elitach politycznych, którzy otrzymają nadprzyrodzone objawienie o Mesjaszu i będą żyć i pracować w swojej izraelskiej, żydowskiej społeczności, służąc z jeszcze większym wysiłkiem swojemu narodowi, na swoim stanowisku. Oni będą świadczyć o tym, że pozostając żydami, jednocześnie wierzą w Jezusa, jako Mesjasza Izraela. Ich przynależność do denominacji będzie związana z narodem Izraela. To będzie nowy fenomen, którego jeszcze nie było! To będzie możliwe dzięki temu, że Izrael jest państwem demokratycznym. Religijni, ortodoksyjni Żydzi będą z początku mocno sprzeciwstawiać się temu, ale jak zobaczą miłość i oddanie tych ludzi Izraelowi oraz powszechny szacunek wobec nich, zaczną zmieniać swoje serca. Wszystkie te wydarzenia jeszcze bardziej będą zbliżać Izrael z Kościołem (różnych wyznań).

Izrael i wierzący Żydzi, rzeczywiście staną znowu w centrum świata chrześcijańskiego i będą katalizatorem jedności chrześcijan wokół Izraela!

Myślicie, że to niemożliwe? Nierealne?

Po ludzku, nie!

Ale „w obliczu Boga, któremu uwierzył [Abraham], Boga ożywiającego umarłych, powołującego do istnienia tych, co nie istnieją” (Rz 4, 17) wszystko jest możliwe!


Leave a reply