Wielki brat


Print Friendly
YouTube Preview Image

Wśród wszystkich starotestamentowych proroctw o Chrystusie, pojawia się pewien wątek, który przewyższa pozostałe pod względem głębi, wyrazistości, nieprzewidywalności i obszerności.To historia Józefa i jego braci. Zdumiewające, że nie są to tylko zapisane prorocze słowa. To nie jest przekazany nam środkami materialnymi obraz, tak jak to było w przypadku Namiotu Spotkania i ofiary, które na różne sposoby ukazują misję, wypełnioną przez Chrystusa, objawiają cud i tajemnicę Jego doskonałej ofiary, śmierci i zmartwychwstania.

Historia Józefa zdumiewa tym, że zawiera opis realnie przeżytego życia ludzkiego. W Starym Testamencie czytamy o życiu pasterza z Kanaanu, który zostaje zarządcą Egiptu i poznajemy historię jego relacji z braćmi. Losy tego żydowskiego pasterza z niezwykłą dokładnością oddają główne wydarzenia z życia jego wielkiego Potomka! Wszystko, co przeżywa Józef, wszystko, co się w jego życiu wydarza, staje się później częścią życia i służby wielkiego Syna Dawidowego.

W Biblii nie ma bardziej sugestywnej opowieści o miłości i przebaczeniu. Historii, w której ujawniałby się wcześniej ukryty, niewidzialny Boży Zamysł.Historia Józefa i jego braci została zapisana w pierwszej księdze Biblii. Jest ona jedną z najstarszych zapisanych opowieści. Historia Józefa wyznacza główny kierunek całej historii zbawienia ludzkości, wskazując na zbawienie świata pogańskiego przez Żyda i ujawnia nieopisanie cudowny plan zbawienia samego Narodu Żydowskiego.

W opowieści o Józefie Serce Zbawiciela zostaje nam objawione jako serce miłującego Brata, które pragnie otworzyć się dla Swojego narodu. To najbardziej wyrazisty i ludzki obraz Chrystusa, dzięki któremu poznajemy Jego niepojętą Miłość i przebaczenieTa historia nazywana jest największym Wątkiem Prorockim w Biblii. W niej wyraża się cała historia Narodu Izraelskiego: cierpienia, grzech, kara, Boża Miłość, plan pojednania i zbawienia ludu Bożego.

Każdego, kto czyta tę opowieść, zdumiewa Wszechmoc Boga i Jego umiejętność obracania najgorszych uczynków ludzkich i niekorzystnych okoliczności w błogosławieństwo i ocalenie.Ten wątek biblijny ma bezpośredni związek z Bożym Planem Zbawienia Izraela. Daje wiarę i nadzieję, dodaje odwagi i inspiruje nas!

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który ukazuje główne motywy prorockie w tej historii


Leave a reply